Ομιλητής: Δρ Σταύρος Αναστασίου, Τμ. Μαθηματικών, Παν. Δυτ. Μακεδονίας

Ημερομηνία: Πέμπτη 09-12-2021, 16.00

Τίτλος ομιλίας: Complicated behaviour for some Henon-type maps”. 

Βιογραφικό του ομιλητή και σύντομη περίληψη της ομιλίας μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ αντίστοιχα.