27ο Θερινό Σχολείο Δυναμικών Συστημάτων και Πολυπλοκότητας

Πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου-Συνεδρίου αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (19-22/07), οι παρουσιάσεις θα είναι στα Ελληνικά και η τρέχουσα έκδοση μπορεί να βρεθεί εδώ. Το δεύτερο μέρος (23-24/07) θα περιλαμβάνει ομιλίες στα Αγγλικά και η τρέχουσα έκδοσή του βρίσκεται εδώ και οι περιλήψεις εδώ.  Και τα δύο μέρη του προγράμματος είναι αφιερωμένα στο έργο και την προσωπικότητα του Καθ. Τ. Μπούντη και οι ομιλητές θα κάνουν ενδιαφέρουσες αναφορές σε αυτά.