Μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες του σεμιναρίου του Σ. Αναστασίου εδώ.