27ο Θερινό Σχολείο Δυναμικών Συστημάτων και Πολυπλοκότητας!

Σκοπός του Σχολείου είναι να προσφέρει με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές:

α) Γνώσεις και ειδίκευση στις μεθόδους μελέτης δυναμικών και πολύπλοκων συστημάτων και

β) Εξοικείωση με τις εφαρμογές τους σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων.

Επισκεφτείτε τη σελίδα του σχολείου εδώ.