Σεμινάριο Καφαντάρη (09-03) και πρόγραμμα επόμενων σεμιναρίων

Το Δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών (ΔΙΠΣΕ-COSANet) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε διαδικτυακό σεμινάριο με ομιλητή τον Δρ. Ευάγγελο Καφαντάρη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών…

THE MEANING OF EDUCATION, A lifetime of Summer Schools, By Tassos Bountis

It has been some time now that I decided to write down some of the memories and impressions I have collected from the Summer Schools (and parallel Conferences) that were organized in Greece on the topics of Nonlinear Dynamics and Complexity from 1987 until today. Since I have actively participated, together with many other Greek colleagues, in all these events from the beginning, I thought it would be a good idea to write down their story in one volume that would present in a concise manner our experience within a unifying framework.

28ο Θερινό Σχολείο Δυναμικών Συστημάτων και Πολυπλοκότητας

Ιστότοπος 28ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ»: http://cosa.inn.demokritos.gr/complexity2022/ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 28ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» Χανιά, Κρήτης,…

Σεμινάριο Κ. Σιμσερίδη

Το Δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών (ΔΙΠΣΕ-COSANet) σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο με ομιλητή τον Αν. Καθ. Κωνσταντίνο Σιμσερίδη, Τμ. Φυσικής Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τίτλο  «Περιοδικές, οιονεί περιοδικές, μορφοκλασματικές, και…

Σεμινάριο Α. Τζέμου

Το Δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών (ΔΙΠΣΕ-COSANet) σας προσκαλεί σε διαδικτυακό σεμινάριο με ομιλητή τον Δρ. Αθανάσιο Χρ. Τζέμο, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, Ακαδημία Αθηνών…