Σεμινάριο Καφαντάρη (09-03) και πρόγραμμα επόμενων σεμιναρίων

Το Δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών (ΔΙΠΣΕ-COSANet) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε διαδικτυακό σεμινάριο με ομιλητή τον Δρ. Ευάγγελο Καφαντάρη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών…